CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư
Thứ hai, 21 Tháng 6 2010 08:45

Ngày 04/06/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2010/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài
Thứ hai, 07 Tháng 6 2010 15:15

Ngày 28/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm...
 
Áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng
Thứ hai, 07 Tháng 6 2010 15:12

Ngày 28/05/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BCT, quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.

Đọc thêm...
 
Cấp phép nhập khẩu tự động cho một số sản phẩm thép
Thứ hai, 31 Tháng 5 2010 15:28

Ngày 20/05/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BCT về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép được áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động.

Đọc thêm...
 


Trang 30 / 31 trang.

  Trang chủ