CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài
Thứ hai, 07 Tháng 6 2010 15:15

Ngày 28/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm...
 
Áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng
Thứ hai, 07 Tháng 6 2010 15:12

Ngày 28/05/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BCT, quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.

Đọc thêm...
 
Cấp phép nhập khẩu tự động cho một số sản phẩm thép
Thứ hai, 31 Tháng 5 2010 15:28

Ngày 20/05/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BCT về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép được áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động.

Đọc thêm...
 
Nâng cao tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng trên 9%
Thứ hai, 31 Tháng 5 2010 15:23

Ngày 20/05/2010, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Đọc thêm...
 


Trang 29 / 30 trang.

  Trang chủ