CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Văn bản Khác

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Bản tin tóm tắt các văn bản pháp luật tháng 10/2018.

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Công văn số 2219/XTTM-QLXT ngày 25/9/2018 của Bộ Công thương về hướng dẫn thông báo thực hiện khuyến mại trên 100 triệu đồng.

Công văn số 2331/TCT-DNL ngày 12/6/2018 của Tổng cục Thuế về việc có được hạch toán chi phí trả thay tiền lãi cho khách hàng mua trả góp.

Trang 1 / 117 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Văn bản Khác