CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2015
Thứ ba, 20 Tháng 1 2015 15:40

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về việc hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (gồm 549 trang)

Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định tại Thông tư này áp dụng với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được vận dụng Thông tư này để kế toán phù hợp với hệ thống tài khoản của mình.

Thông tư có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2015. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 (“QĐ 15”)và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.


 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2015