CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Một số sửa đổi, bổ sung quan trọng về kê khai, tính thuế GTGT, thuế TNCN
Thứ năm, 28 Tháng 8 2014 14:29

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế (17 trang)

Thông tư này ban hành thêm một số mẫu và sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau:

- Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về kê khai thuế GTGT;

- Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về quyết toán thuế TNCN

- Điểm b, Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà, đất

- Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC về khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê

- Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khấu trừ 2% thuế GTGT khi Kho bạc thanh toán vốn cho Chủ đầu tư.

Theo sửa đổi về "Người nộp thuế TNCN" tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần thì không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

Về chính sách thuế GTGT theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư này sửa đổi các điều khoản sau:

- điểm g khoản 7 Điều 5 về việc miễn nộp thuế GTGT đối với trường hợp tái nhập hàng xuất khẩu do khách hàng trả lại

- Khoản 4 Điều 7 về Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

Theo sửa đổi Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, đối với doanh nghiệp mới thành lập, nếu hết năm đầu tiên hoạt động, doanh thu chưa đạt 1 tỷ đồng nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014.
 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Một số sửa đổi, bổ sung quan trọng về kê khai, tính thuế GTGT, thuế TNCN