CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Quy định mới về thuế nhà thầu theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC
Thứ tư, 20 Tháng 8 2014 13:30

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Thông tư này thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012.

Theo hướng dẫn mới tại Thông tư 103/2014/TT-BTC, ngoài đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định hiện hành tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC, các trường hợp sau đây cũng sẽ chịu thuế nhà thầu kể từ ngày 01/10/2014:

- Hàng nhập khẩu được giao theo Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam, thay vì trước đây chỉ áp dụng đối với điều kiện DDP, DAT, DAP của Incoterms;

- Nhà thầu nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa tại Việt Nam;

- Nhà thầu nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cách tính thuế GTGT cũng được thay đổi. Theo đó, thuế GTGT sẽ tính theo tỷ lệ trực tiếp trên doanh thu với thuế suất từ 2 - 5% (Khoản 2 Điều 11). Riêng biểu thuế suất về thuế TNDN không có thay đổi so với Thông tư số 60/2012/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014.

 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Quy định mới về thuế nhà thầu theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC