CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Thông báo tuyển dụng 04-2019
Thứ năm, 11 Tháng 4 2019 00:00

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý kiểm toán viên.

Số lượng tuyển dụng: 10 trợ lý.

Nơi làm việc: Trụ sở chính công ty tại Quận 3, Tp.HCM.

Mô tả công việc:

Phụ trách các công việc của bộ phận tư vấn, kiểm toán, kế toán và thuế với vai trò trợ lý;

Tham gia thực hiện dịch vụ kiểm toán cho khách hàng;

Thực hiện các công việc khác liên quan tới chuyên môn theo phân công.

 

Đọc thêm...
 
AISC công bố Báo cáo minh bạch năm 2018
Thứ năm, 28 Tháng 3 2019 11:10

AISC công bố Báo cáo minh bạch năm 2018 download tại đây http://www.aisc.com.vn/download/aisc.bcmb.2018.pdf

 
Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản năm 2019
Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 14:17

Ban hành kèm theo thông báo số 1083 / TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài Chính

 

Đọc thêm...
 
AISC đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019
Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 14:11

Căn cứ nghị định số 89/2013 / ND-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

 

Đọc thêm...
 


Trang 1 / 32 trang.

  Trang chủ Tin Tức