CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Sơ đồ tổ chức

Tổng Giám Đốc :     Ông PHẠM VĂN VINH

Phó Tổng Giám Đốc :

Ông NGUYỄN MINH

Ông ĐẶNG NGỌC TÚ

Ông ĐÀO TIẾN ĐẠT

Bà PHẠM THỊ HỒNG UYÊN

Bà TRƯƠNG DIỆU THÚY

Bà DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH

BÀ HUỲNH TIỂU PHỤNG

Tư vấn Kế Toán, Thuế, Kiểm Toán:

Bà Đậu Nguyễn Lý Hằng – Trưởng phòng kiểm toán 1

Bà Dương Thị Phương Anh – Trưởng phòng kiểm toán 2

Bà Hà Quế Nga –Trưởng phòng kiểm toán 3

Bà Huỳnh Tiểu Phụng – Trưởng phòng kiểm toán 4

Ông Lê Hùng Dũng – Trưởng phòng kiểm toán 5

Bà Phạm Thị Thanh Mai – Trưởng phòng kiểm toán 6

Tư vấn, Thẩm định Đầu tư Xây Dựng Cơ Bản:

Ông Nguyễn Minh – Trưởng phòng XDCB 1

Ông Phạm Văn Mậu – Trưởng phòng XDCB 2

Ông Trần Thái Hoà - Trưởng phòng XDCB 3

Tin học:

Ông Lê Trúc Thuận – Trưởng phòng Tin học


 
JA slide show

  Trang chủ Giới Thiệu Sơ Đồ Tổ Chức