CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Sơ đồ tổ chức

Tổng Giám Đốc :     Ông PHẠM VĂN VINH

Phó Tổng Giám Đốc :

Ông NGUYỄN MINH

Ông ĐÀO TIẾN ĐẠT

Bà TRƯƠNG DIỆU THÚY

Bà DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH

BÀ HUỲNH TIỂU PHỤNG

Tư vấn Kế Toán, Thuế, Kiểm Toán:

Bà Đậu Nguyễn Lý Hằng – Trưởng phòng kiểm toán 1

Bà Dương Thị Phương Anh – Trưởng phòng kiểm toán 2

Bà Hà Quế Nga –Trưởng phòng kiểm toán 3

Bà Huỳnh Tiểu Phụng – Trưởng phòng kiểm toán 4

Ông Lê Hùng Dũng – Trưởng phòng kiểm toán 5

Bà Phạm Thị Thanh Mai – Trưởng phòng kiểm toán 6

Tư vấn, Thẩm định Đầu tư Xây Dựng Cơ Bản:

Ông Nguyễn Minh – Trưởng phòng XDCB 1

Ông Phạm Văn Mậu – Trưởng phòng XDCB 2

Ông Trần Thái Hoà - Trưởng phòng XDCB 3

 


 
JA slide show

  Trang chủ Giới Thiệu Sơ Đồ Tổ Chức