CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Tin học

Tư vấn về việc lựa chọn thiết bị tin học, thiết kế và cài đặt mạng máy tính, cung cấp các thiết bị tin học.Cung cấp phần mềm kế toán tài chính, kế toán quản trị cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

AISC : Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng

  • AISC – REAL : Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp đầu tư bất động sản

  • AISC – HOT : Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà hàng

  • AISC – IF : Phần mềm kế toán dành cho quỹ đầu tư phát triển các tỉnh, thành phố

  • AISC - SALE : Phần mềm quản lý bán hàng

  • AISC - MAR : Phần mềm quản lý siêu thị

  • AISC - CON : Phần mềm dự toán xây dựng cơ bản

  • AISC - RES : Phần mềm nhân sự và tính lương

Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn và sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Kế toán và Tin học, xin liên hệ với anh        Nguyễn Văn Việt - Trưởng phòng Dịch vụ Kế Toán và Tin học tại số ĐT: 08 39305163 (Ext:45)  hoặc 0903 850234

 
JA slide show

  Trang chủ Dịch Vụ Tin Học