CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Thẩm Định Giá

Một trong những thế mạnh của AISC là Dịch vụ định giá tài sản và xác định giá trị doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, am hiểu sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn, luôn luôn nghiên cứu và vận dụng các phương pháp thẩm định mới khoa học vào công việc đã tạo được uy tín và niềm tin từ chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của mình.

Chúng tôi đã thực hiện dịch vụ định giá tài sản và xác định giá trị doanh nghiệp cho nhiều tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước hoạt động độc lập tại Việt Nam, doanh nghiệp liên doanh....Các dịch vụ thẩm định của AISC gồm:
  • Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo luật định

  • Thẩm định giá trị tài sản và vốn góp liên doanh

  • Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích sáp nhập, chia tách, góp vốn của các cổ đông

Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013

Công ty AISC đủ điều kiện thẩm định giá năm 2012
Danh sách thẩm định viên AISC hành nghề thẩm định giá năm 2012

 

 

 

 
JA slide show

  Trang chủ Dịch Vụ Thẩm Định Giá