CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Văn Bản Thuế

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Công văn số 2010/TCT-TVQT ngày 30/5/2014 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 39/2014/TT-BTC (9 trang)

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (76 trang)

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (63 trang)

Công văn số 1412/TCT-CS ngày 25/4/2014 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu (1 trang)

Công văn số 1145/TCT-CS ngày 10/4/2014 của Tổng cục Thuế về việc xác định phương pháp tính thuế GTGT.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 nhưng hoạt động chưa đủ 12 tháng thì được căn cứ vào doanh thu chịu thuế GTGT bình quân của các tháng hoạt động nhân (x) với 12 tháng để làm cơ sở xác định phương pháp tính thuế GTGT Nếu doanh thu 2013 ước tính trên 1 tỷ đồng thì đương nhiên được tính thuế theo phương pháp khấu trừ; ngược lại, phải có văn bản đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (Thông báo mẫu 06/GTGT).

Trang 1 / 218 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Download Văn Bản Thuế