CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Một số sửa đổi, bổ sung quan trọng về kê khai, tính thuế GTGT, thuế TNCN PDF. In
Thứ năm, 28 Tháng 8 2014 14:29

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế (17 trang)

Đọc thêm...
 


Trang 1 / 122 trang.

  Trang chủ Văn Bản Pháp Luật Tài Chính-Kế Toán