CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Luật các tổ chức tín dụng
Thứ ba, 06 Tháng 7 2010 16:19

Ngày 16/6/2010, Quốc hội đã thông qua Luật số 47/2010/QH12 về các tổ chức tín dụng.Luật các tổ chức tín dụng được thông qua gồm 10 chương với 163 điều quy định cụ thể về cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản; cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng (TCTD); các quy định chung đối với TCTD là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn, giảm lãi xuất…

Theo đó, một số cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một TCTD. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vược quá 15% vốn điều lệ của một TCTD trừ một số trường hợp.

Tổng mức dự nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát; không được cho vay để góp vốn vào một tổ chức tín dụng khác trên cơ sở nhận tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu của chính TCTD nhận góp vốn.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 và thay thế Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật số 20/2001/QH11 ngày 15/6/2004.

 
 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Luật các tổ chức tín dụng