CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT
Thứ tư, 30 Tháng 6 2010 14:31

Ngày 17/6/2010, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 92/2010/TT-BTC, hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với thiết bị; máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư thực hiện nhập khẩu thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện: (1) Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư; (2) Tổng giá trị thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng để tạo tài sản cố định từ 200 tỷ đồng trở lên; (3) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT hoặc dự án đầu tư vừa sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, vừa sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

Trong thời gian tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của DN, cơ quan thuế sẽ thông báo kết quả kiểm tra, xác định hồ sơ hoàn thuế và yêu cầu DN nộp chứng từ để ra quyết định hoàn thuế. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu của DN, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ để ra quyết định hoàn thuế.

Việc gia hạn nộp thuế áp dụng kể từ lô hàng hóa nhập khẩu đầu tiên về cảng mà giá trị chưa đến 200 tỷ đồng. Hàng hóa được thông quan ngay khi cơ quan hải quan hoàn thành việc kiểm tra thực tế. Việc gia hạn nộp thuế và thông quan hàng hóa không phụ thuộc vào tình trạng nợ các loại thuế khâu nhập khẩu và không cần bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Thông tư số 205/2009/TT-BTC này 23/10/2009.

 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT