CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Quy định mới về sử dụng hoá đơn
Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 08:51

Ngày 14/05/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hoá đơn khác nhau.

Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hoá đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hoá đơn. Trường hợp bán hàng qua mạng, qua điện thoại; bán hàng hoá, dịch vụ cùng một lúc cho nhiều người, khi lập hoá đơn người bán hoặc người mua không cần phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002.

 

 
 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Quy định mới về sử dụng hoá đơn