CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Quy định mới về hợp đồng xây dựng
Thứ hai, 17 Tháng 5 2010 15:00

Ngày 07/05/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Theo đó, có 08 loại hợp đồng xây dựng dựa theo tính chất công việc, bao gồm: Hợp đồng tư vấn xây dựng; Hợp đồng thi công xây dựng công trình; Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ; Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (EC); Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (EP); Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (PC); Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC); và Hợp đồng tổng thầu chìa khoá trao tay.

Nếu xét theo giá hợp đồng thì hợp đồng xây dựng có các loại sau: Hợp đồng trọn gói; Hợp đồng theo đơn giá cố định; Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Hợp đồng theo thời gian; Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%).

 

 
 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Quy định mới về hợp đồng xây dựng