CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng
Chủ nhật, 15 Tháng 11 2009 11:12

Ngày 13/11/2009, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội đã ban hành Thông tư Số 35/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty TNHH mức một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và Thông tư
số 36/2009/TT- BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Theo đó, lao động được các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam thuê mướn ; công ty nhà nước và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động và cả các cán bộ quản lý hưởng lương trong DN sẽ được hưởng lương theo 4 mức lương tối thiểu được quy định theo vùng kể từ ngày 1/1/2010.

Các Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010, bãi bỏ thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH và 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008.

 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng