CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

Giảm 30% thuế TNDN năm 2012
Thứ hai, 06 Tháng 8 2012 14:37
Ngày 30/7/2012, Chính phủ đã ban hành  Nghị  định  số 60/2012/NĐ-CP về  việc quy  định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Theo đó, những doanh nghiệp được áp dụng chính sách giảm 30% thuế TNDN năm 2012 là các doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2012 trên 300 người trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 03 tháng; DN nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Trường hợp DN nhỏ và vừa có hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thì số thuế TNDN được giảm không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh sổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bên cạnh đó, hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, HSSV; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ sẽ được miễn thuế khoán (thuế GTGT, TNCN). Đối với những doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân cũng được miền thuế GTGT và thuế thu nhập.

Nghị định cũng quy định về trường hợp miễn thuế TNCN từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật thuế TNCN.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/9/2012.

 

 

 

  Trang chủ Tin Tức Tài Chính- Kế Toán-Thuế Giảm 30% thuế TNDN năm 2012