CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

AISC vinh dự là một trong mười công ty Kiểm Toán lớn nhất Việt Nam
Thứ tư, 04 Tháng 8 2010 14:31

Theo báo cáo hoạt động tổng hợp tình hình hoạt động kiểm toán năm 2009, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA) đã thông báo 10 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam dựa trên 4 chỉ tiêu là:

  • 10 công ty có số lượng nhân viên chuyên nghiệp lớn nhất;

  • 10 công ty có số lượng KTV lớn nhất;

  • 10 công ty có số lượng khách hàng lớn nhất;

  • 10 công ty có tổng doanh thu lớn nhất.

Với đội ngũ 142 nhân viên, trong đó có 23 kiểm toán viên, AISC đã thu hút được số lượng khách hàng lớn và đem lại tổng doanh thu cao trong năm 2009. Với kết quả đạt được, AISC đã trở thành một trong 10 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam.

 

 
 

  Trang chủ Tin Tức Bản tin AISC AISC vinh dự là một trong mười công ty Kiểm Toán lớn nhất Việt Nam