CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM - AISC

AISC đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010
Chủ nhật, 22 Tháng 11 2009 10:14
Ngày 20 tháng 11 năm 2009, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề (VACPA) đã có Công văn số 848/VACPA công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010, trong đó có Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Tp.HCM (AISC).

Theo công văn này, hiện nay có gần 160 công ty kiểm toán đang hoạt động ở Việt Nam. Những công ty có tên trong danh sách này đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2009 và năm 2010. Hiện nay, chỉ những công ty kiểm toán có từ 3 người có Chứng chỉ kiểm toán viên trở lên làm việc toàn bộ thời gian cho công ty mới đủ điều kiện thực hiện kiểm toán và được VACPA ký xác nhận danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề. Các kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề và được VACPA xác nhận mới được ký tên trong Báo cáo kiểm toán.


 
 

  Trang chủ Tin Tức Bản tin AISC AISC đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010